Jeśli zastanawialiście się nad wpływem substancji ropopochodnych na środowisko wodne, to częściowej odpowiedzi udziela pani Maria Włodarczyk-Makuła z Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, opublikowanym w 2016 roku w czasopiśmie LAB Laboratoria, Aparatura, Badania.

>> Pobierz <<