Drodzy Strażnicy Rzek WWF!

Wspólnie z Fundacją WiseEuropa, Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy pn:

Wpływ organizacji pozarządowych na tworzenie prawa

Data: Niedziela, 8 grudnia 2019 r. godz. 10:00 – 16:30

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk.

Zagadnienia szkolenia:

  • możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa oraz w konsultacjach publicznych,
  • siedem zasad konsultacji
  • metody konsultacji publicznych
  • skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji
  • metody wpływu stosowane przez organizacje pozarządowe (m.in. petycje, wnioski, inicjatywy uchwałodawcze i ustawodawcze, zgłaszanie opinii, udział w komisjach, radach, działania mitygacyjne in.),
  • kampanie społeczne, budowanie koalicji, uzgadnianie stanowisk, wykorzystywanie informacji publicznych i danych publicznych
  • wsparcie organizacji i instytucji infrastrukturalnych
  • dobre i złe praktyki.
  • studia przypadków

Prowadzący:

  • Grzegorz Wiaderek – Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

Zapisy – na stronie www http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Więcej informacji o projekcie: http://wise-europa.eu/akademia/

Termin szkolenia: niedziela, 8 grudnia 2019 r. godz. 10.00-16.30

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk.

E-mail: akademia@wise-europa.eu

Tel: 22 513 14 18

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk.

Charakter szkolenia: Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.