River ecology to anglojęzyczna publikacja wydana przez WWF w ramach międzynarodowego programu WWF Danube-Carpathian Programme. W środku znajdziemy bardzo dużo interesujących wiadomości z zakresu ekologii rzek, wpływu regulacji, przetamowań czy zabudowy dolin rzecznych na środowisko rzek i wszystkich ekosystemów od rzek (wód) zależnych.

Kilka z grafik pochodzących z publikacji wykorzystaliśmy w artykule O rzece, czyli nie tylko o wodzie.

Polecamy wnikliwej lekturze!

Pobierz publikację >>