Nie tylko rezerwaty! Twórzmy użytki ekologiczne!

Przedwczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu pn. „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych.” Spotkanie organizowane przez Wody Polskie związane jest z drugą aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami (http://www.apgw.kzgw.gov.pl/)

Jest to przeniesienie zapisów dotyczących ochrony przyrody z dokumentów już istniejących, np. zapisów z obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody i powiązanie ich z konkretnymi jcw (jednolitymi częściami wód). Dzięki temu zapisy te pojawiają się w Planie Gospodarowania Wodami i są (powinny być) brane pod uwagę przy ich tworzeniu i realizacji. A pamiętajmy, że jednym z celów zapisanych w ramowej dyrektywie wodnej jest właśnie osiągnięcie celów środowiskowych (zapisane w polskim prawie w art 51. Prawa Wodnego).

I teraz najciekawsze: do celów środowiskowych trafiają także zapisy z obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Jak widać, dla przyrody „opłaca się” tworzyć także formy ochrony objęte niezbyt wysokim reżimem ochronnym i często niedoceniane. Dla małych rzek, które nie spełniały wymogów utworzenia rezerwatów, są to świetne sposoby na ich ochronę.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,użytki ekologiczne, pomnik przyrody oraz stanowiska dokumentacyjne są tworzone przez Rady Gmin z porozumieniem z RDOŚem.

Może ktoś miałby ochotę objąć swoją rzekę lub jej fragment taką formą ochrony? Dość ambitny cel dla Strażników Rzek WWF, ale uważam że baaardzo realny.
Różnicę między różnymi formami ochrony możecie znaleźć w pdf:http://www.kp.org.pl/…/formy_ochrony_przyrody_-_tabele_poro…