Dobre wiadomości na początek tygodnia 
Presja medialna w obronie rzek, której wszyscy jesteśmy częścią, potrafi odnieść niezły efekt. Na piątkowym spotkaniu przedstawicieli WWF z prezesem Wód Polskich dowiedzieliśmy się m.in., że prezes polecił wszystkim swoim jednostkom korzystanie z „Katalogu dobrych praktyk robót hydrotechnicznych….” https://tinyurl.com/ybzysa6h . Oznacza to, że Zarządy Zlewni nie będą mogły tak łatwo ignorować prośrodowiskowych sposobów gospodarowania na rzekach. Co więcej, teraz po naszej stronie jako Strażników, będzie konieczność sprawdzania jak im to wychodzi w terenie. Będziemy mogli z jednej strony pokazywać miejsca, w których dobre praktyki nie są stosowane (to ważne), ale z drugiej strony pokazywać miejsca gdzie te dobre praktyki na prawdę można zobaczyć w terenie (a to dla dobra sprawy jeszcze ważniejsze!).

Gdy zarządzający wodami od nowego roku znowu zaczną wykonywać swoje ustawowe obowiązki z zakresu utrzymania wód (niestety taki artykuł istnieje w prawie wodnym), trzeba będzie:
1. W najbliższym Zarządzie Zlewni względem miejsca zamieszkania sprawdzić planowane przetargi na prace utrzymaniowe
2. Dowiedzieć się o terminie wykonania prac
3. Dowiedzieć się jakie konkretnie dobre praktyki były rekomendowane wykonawcy (jeżeli były)
4. Sprawdzić w terenie jak odbywają się prace, stworzyć dokumentację fotograficzną
5. Wrócić z informacją czy dobre praktyki były stosowane, czy nie, oraz w jakim zakresie.

Dzięki naszej pracy będziemy mogli zmobilizować Zarządy Zlewni do stosowania dobrych praktyk i pokazać sposoby łagodzenia negatywnych skutków prac utrzymaniowych.

Musimy głośno krzyczeć gdy dzieje się coś niepokojącego na rzekach, ale pamiętajmy, aby też głośno mówić i pokazywać przypadki dobrych działań.